Jun 13, 2015

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่ EEC THAILAND (Environmental Education Centre)

“ให้ธรรมชาติเป็นดั่งห้องเรียนของคุณ”

EEC (Environmental Education Centre) จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมในทุกเพศทุกวัยได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน ขอเชิญทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการดูแลรักษา cheap mlb jerseys เรียนรู้ และ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากธรรมชาติ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

EEC (Environmental Education Centre) เป็นองค์กรที่จัดทำค่ายสำหรับเด็กทั่วโลก โดยมีจุดประสงค์หลักคือการให้ความรู้แก่นักเรียนในค่ายด้วยการมอบประสบการณ์ใหม่และโอกาสในการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ ทั้งยังช่วยสร้างความเข้าใจในวิธีการและความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย cheap jerseys ซึ่งกิจกรรมในค่ายทั้งหมดนั้นจะเน้นส่งเสริมให้ผู้เข้าค่ายเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศน์กับสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย ด้วยกิจกรรมมากมายในป่า อาทิ การเดินป่า การพักแรมในป่า และการส่องสัตว์ป่า  รวมไปถึงกิจกรรมทางน้ำ อาทิ การล่องเรือ Nfl การดำน้ำแบบ snorkeling หรือ Hier Scuba diving cheap jerseys ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าค่ายได้รับความรู้ทางด้านชีววิทยาของโลกใต้ทะเลมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ อีอีซียังเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการเป็นอาสาสมัครในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือในนามขององค์กร โดยเราสามารถจัดทำค่ายรูปแบบพิเศษที่มีความเป็นส่วนตัวให้กับองค์กรที่ต้องการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทั้งสองฝ่ายได้ รวมไปถึงยังมีโปรแกรมสำหรับโรงเรียนและครอบครัวที่กำลังมองหาประสบการณ์ใหม่กับธรรมชาติอีกด้วย