Instructor

อาจารย์ อลงกต ชูแก้ว

Programme Director

อาจารย์ อลงกต ชูแก้ว หนึ่งในสมาชิกของครอบครัว EEC ที่ได้รับความเคารพเป็นอย่างสูง ด้วยความรู้และประสบการณ์ในระดับผู้เชี่ยวชาญ ทำให้เขาได้รับทุนจากสถาบันสมิธโซเนียน ที่กรุงวอชิงตันดี.ซี. หลังจากนั้นเขาจึงกลับมายังประเทศไทยอันเป็นที่รัก เพื่อริเริ่มการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

อาจารย์ อลงกต ชูแก้ว ใช้ชีวิตเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งไม่ใช่แค่ในฐานะของผู้อำนวยการ ‘กองทุนวิจัยและอนุรักษ์’ ช้างไทยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า และโครงการอนุรักษ์ทางท้องทะเลอีกด้วย และจากประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมดมายาวนานกว่า 20 ปี ทำให้เขามีความเชี่ยวชาญทั้งในเรื่องของสัตว์ป่า และพฤกษศาสตร์ อีกทั้งยังนำความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ผลงานที่ผ่านมาของอาจารย์ อลงกต ชูแก้ว มีทั้งผลงานที่เป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นบทความ และหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์ เช่น หนังสือสารคดี “ช้างป่าสุดสายหมอก” ซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ National Geographic และ BBC

รวมถึงผลลัพธ์ที่เป็นนามธรรม ซึ่งเราภูมิใจนำเสนอ นั่นคือรอยยิ้มอันนับไม่ถ้วนที่อาจารย์อลงกตได้มอบให้กับผู้ด้อยโอกาส รวมไปถึงการสร้างสรรค์และผลักดัน “วงดนตรีผู้พิการทางสายตา” ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้ อาสาสมัครยังจะได้รับความสุขที่สามารถช่วยปกป้องความงดงามของชายฝั่งประเทศไทยและทำให้สัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์เหล่านั้นได้รับการดูแล เช่นเดียวกันกับที่อาสาสมัครและผู้เข้าค่ายทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดจากอาจารย์ อลงกต ชูแก้ว ผู้เชี่ยวชาญของครอบครัว EEC คนนี้ด้วยเช่นกัน

Instructor

ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์

Educator

อาจารย์อารมณ์ดี ที่เด็กๆรู้จักกันในนามว่าด็อกเตอร์ เคผู้ชอบสร้างความสนุกสนานในขณะการเรียนรู้ภายในค่าย ด็อกเตอร์ เค มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางเคมีเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากเขาจะจบปริญญาตรีสาขาเคมี ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อมแล้ว ปริญญาเอกเขาเลือกที่จะศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้ลึกไปอีก 

ผลงานที่ผ่านมาของ ด็อกเตอร์ เค มีทั้งด้านเคมี ด้านนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรส่วนในปัจจุบัน ด็อกเตอร์ เค เป็นอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงมีตำแหน่งเป็น นักวิจัย ประจำศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม 

แน่นอนอย่างยิ่ง ด็อกเตอร์ เค เป็นอีกหนึ่งบุคลากรของ EEC ที่มีคุณค่า เพราะความรักในสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆและเยาวชน ด็อกเตอร์ เค จึงให้เกียรติมาเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งให้กับ EEC และไม่แปลกเลยที่เรามักจะเห็นภาพเด็กๆเดินตามดร.เค ส่งเสียงถาม ตั้งข้อสงสัยอยู่ตลอดเวลา เพราะคำตอบที่เด็กๆอยากรู้นั้น เขาคนนี้ตอบได้อย่างกระจ่างเลยทีเดียว

Instructor

พิณะเวช คงยั่งยืน

Educator

อาจารย์ที่มีความมุ่งมั่นในการสอน เด็กๆรู้จักในนาม “ด็อกเตอร์ แม๊กซ์” เป็นอาจารย์ผู้สอนที่วัยรุ่นมาก ด้วยวัย 27 ปี แต่ประสบการณ์ของเขาผู้นี้ หากดูตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกแล้ว เขามุ่งเน้นแสวงหาความรู้เฉพาะทาง คือด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และยังแตกแขนกไปถึง สิ่งแวดล้อมศึกษา และ สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยี ด็อกเตอร์ แม๊กซ์ มักจะแบ่งปันความรู้และช่วยเสริมสร้างทักษะต่างๆให้กับเด็กๆและรุ่นน้องอยู่เสมอๆ ในด้านวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิก และชีววิทยา

ด็อกเตอร์ แม๊กซ์ มีส่วนร่วมในผลงานระดับประเทศถึง 2 ผลงาน ผลงานแรก เขาได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัย เรื่องการออกกฎหมายน้ำใต้ดินซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอีกหนึ่งผลงานคือ ทำงานร่วมกับ JICA องค์กรจากประเทศญี่ปุ่น ในเรื่องทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ” 

EEC เชื่อว่า ผลงานของ ด็อกเตอร์ แม๊กซ์ ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้อย่างแน่นอน เขาเป็นต้นแบบของเด็กหลายๆคนที่ต้องการจะอนุรักษ์ เสริมสร้างและปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน เขาก็จะใช้เทคโนโลยีที่ดี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาพัฒนาควบคู่ไปด้วย

Meet other members of our team