Instructor

อาจารย์ อลงกต ชูแก้ว

Programme Director

อาจารย์อลงกต ชูแก้ว ผู้ร่วมก่อตั้ง ศูนย์ส่ิงแวดล้อมศึกษา แห่งประเทศไทย Environmental Education Thailand ; EEC Thailand
ทำหน้าที่เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ (Program Director) เป็นบุคคลหลักในการออกแบบหลักสูตรต่างๆของ EEC Thailand ทั้ง 23 หลักสูตรในปัจจุบัน และควบคุมการดำเนินการด้านการเรียนการสอน การประเมินผล และการพัฒนารวมทั้งการศึกษาวิจัย

อาจารย์อลงกต. ชูแก้ว มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการอนุรักษ์มาอย่างยาวนานทั้งองค์กรภายในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินการวิจัยและร่วมงานวิจัยกับนักวิชาการหลายสถาบัน มีประสบการณ์ในการทำงานในเชิงนโยบายด้านการอนุรักษ์ มีประสบการณ์ในฐานะนักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภา รวมทั้งเป็นผู้ก่อตั้งกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโดยไม่รับค่าตอบแทน เป็นผู้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม และดำเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อมศึกษามาไม่น้อยกว่า 20 ปี เช่นการเป็นครูสอนทางด้านส่ิงแวดล้อมศึกษาให้กับคุณ Alex Simon Rendell เมื่อประมาณ 18 ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันและมีบทาทสำคัญในฐานะนักแสดงที่ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์และดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง อาจารย์อลงกตยังมีบทบาทสำคัญในการคิดค้นนวัฒกรรมทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนผู้พิการและผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นผู้ก่อตั้ง วง Thai Blind Orchestra และส่งเสริมรวมทั้งสนับสนุนภารกิจและบุคลากรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐรวมทั้งชุมชนในการอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเลจนกระทั่งปัจจุบัน

 

Instructor

ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์

Educator

อาจารย์อารมณ์ดี ที่เด็กๆรู้จักกันในนามว่าด็อกเตอร์ เคผู้ชอบสร้างความสนุกสนานในขณะการเรียนรู้ภายในค่าย ด็อกเตอร์ เค มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางเคมีเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากเขาจะจบปริญญาตรีสาขาเคมี ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อมแล้ว ปริญญาเอกเขาเลือกที่จะศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้ลึกไปอีก 

ผลงานที่ผ่านมาของ ด็อกเตอร์ เค มีทั้งด้านเคมี ด้านนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรส่วนในปัจจุบัน ด็อกเตอร์ เค เป็นอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงมีตำแหน่งเป็น นักวิจัย ประจำศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม 

แน่นอนอย่างยิ่ง ด็อกเตอร์ เค เป็นอีกหนึ่งบุคลากรของ EEC ที่มีคุณค่า เพราะความรักในสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆและเยาวชน ด็อกเตอร์ เค จึงให้เกียรติมาเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งให้กับ EEC และไม่แปลกเลยที่เรามักจะเห็นภาพเด็กๆเดินตามดร.เค ส่งเสียงถาม ตั้งข้อสงสัยอยู่ตลอดเวลา เพราะคำตอบที่เด็กๆอยากรู้นั้น เขาคนนี้ตอบได้อย่างกระจ่างเลยทีเดียว

Instructor

พิณะเวช คงยั่งยืน

Educator

อาจารย์ที่มีความมุ่งมั่นในการสอน เด็กๆรู้จักในนาม “ด็อกเตอร์ แม๊กซ์” เป็นอาจารย์ผู้สอนที่วัยรุ่นมาก ด้วยวัย 27 ปี แต่ประสบการณ์ของเขาผู้นี้ หากดูตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกแล้ว เขามุ่งเน้นแสวงหาความรู้เฉพาะทาง คือด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และยังแตกแขนกไปถึง สิ่งแวดล้อมศึกษา และ สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยี ด็อกเตอร์ แม๊กซ์ มักจะแบ่งปันความรู้และช่วยเสริมสร้างทักษะต่างๆให้กับเด็กๆและรุ่นน้องอยู่เสมอๆ ในด้านวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิก และชีววิทยา

ด็อกเตอร์ แม๊กซ์ มีส่วนร่วมในผลงานระดับประเทศถึง 2 ผลงาน ผลงานแรก เขาได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัย เรื่องการออกกฎหมายน้ำใต้ดินซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอีกหนึ่งผลงานคือ ทำงานร่วมกับ JICA องค์กรจากประเทศญี่ปุ่น ในเรื่องทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ” 

EEC เชื่อว่า ผลงานของ ด็อกเตอร์ แม๊กซ์ ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้อย่างแน่นอน เขาเป็นต้นแบบของเด็กหลายๆคนที่ต้องการจะอนุรักษ์ เสริมสร้างและปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน เขาก็จะใช้เทคโนโลยีที่ดี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาพัฒนาควบคู่ไปด้วย

Meet other members of our team