Back

Volunteer Training Camp

วันที่ : 03-04 มิถุนายน 2560

ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน

อายุ : 13 ปีขึ้นไป / รับเฉพาะเด็กเท่านั้น

สถานที่ : เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

 

* ราคานี้ไม่รวมค่ารถรับ-ส่ง

___

โทรสำรองที่หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 095-965-1459

booking request

Our ITINERARY

รายละเอียด

EEC ได้ออกแบบกิจกรรมประกอบเนื้อหาและกิจกรรมสันทนาการให้ดำเนินการควบคู่ไปด้วยกัน
โดยมีวิทยากรกระบวนการ นักวิทยาศาสตร์ นักอนุรักษ์ ปราชญ์ และชุมชน มีส่วนร่วมภายใต้การกำกับของ Program Director โดยมุ่งเน้นที่การส่งเสริมความเข้าใจ การคิดอย่างเป็นระบบต่อความหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา อันจะนำพาไปสู่การยกระดับจิตสำนึกของสังคมโลกในการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม

เนื้อหา

Volunteer Training

1. บทเรียนการฝึกนำทางให้คนตาบอด

2. หลักการและวิธีปฏิบัติในการอยู่ร่วมกับคนตาบอดและธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กตาบอด

3. วิธีการนำสมาชิกค่ายตาบอดเข้าหาช้างเพื่อสัมผัสและเรียนรู้อย่างปลอดภัย

4. เพลงค่ายและเพลงสื่อความหมายธรรมชาติ

5. ฝึกบรรยายภาพยนตร์ให้นักเรียนตาบอดฟัง

6. ฝึกปฏิบัติในการนำทางคนตาบอดและเข้าใจความรู้สึกของคนตาบอดในการเดินทาง

&nbsp&nbsp&nbsp และการใช้ชีวิตประจำวัน

7. ทักษะการช่วยเหลือตัวเมื่ออยู่ในน้ำ

8. เรียนรู้การดำน้ำ (Scuba Diving)

More camps

Reptiles Camp #2

3 Days

Jun 30 - Jul 2, 2017

Advanced Marine Life Camp

4 Days

Dec 18 - 21, 2017

Elephant in the Mists Camp #3

3 Days

Sep 1 - 3, 2017

ADVANCED Elephant in the Mists Camp

3 Days

Sep 15 - 17, 2017