KODPAKODTALAY

กอดป่า
กอดทะเล

โครงการผลิตนักสิ่งแวดล้อมคืนสู่สังคม
โดย อเล็กซ์ เรนเดลล์

พบกันครั้งแรก!

25 - 27 กุมภาพันธ์ 2563
กับนักเรียน 2,000 คน
ที่จังหวัดกระบี่

กอดป่า กอดทะเล

โครงการผลิตนักสิงแวดล้อมคืนสู่สังคมโดย อเล็กซ์ เรนเดลล์

พบกันครั้งแรก!

25 - 27 กุมภาพันธ์ 2563
กับนักเรียน 2,000 คน
ที่จังหวัดกระบี่

กอดป่า กอดทะเล

กอดป่า กอดทะเล

            อเล็กซ์ เรนเดลล์ ชวน #กอดป่ากอดทะเล ผลิตนักสิ่งแวดล้อมคืนสู่สังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อออกเดินทางสร้างแรงบันดาลใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมกับทุกคนทั่วทุกภาคของประเทศไทย ผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ที่จะพาทุกคน คิดจริง ทําจริง ในพื้นที่จริง จนเกิดเป็นความรัก ความหวงแหน และสามารถเป็นตัวแทนปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเกิดของตัวเองได้ นอกจากนี้ อเล็กซ์ เรนเดลล์ ยังมีแผนก่อตั้งมูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ​และ​สัตว์ป่า​ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกที่ยั่งยืน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ #กอดป่ากอดทะเล

รับสมัคร

#ทีมกอด

50 คน!

#ทีมกอด 50 คน!

เป็นอาสาสมัครอยู่กับเรา ตลอด 3 วัน 2 คืน!
25 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จังหวัดกระบี่

ดูรายละเอียดได้ที่

#กอดป่ากอดทะเล